W dniu 11.05.2023 roku w Dolnośląskim Oddziale Terenowym Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów przy ulicy J. Piłsudskiego 13 we Wrocławiu miało miejsce spotkanie z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii dla woj. dolnośląskiego, profesorem Andrzejem Czamarą. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali: dr Marzena Kobylańska, koordynator województwa dolnośląskiego oraz dr hab. Krzysztof Kassolik, członek KRF woj. dolnośląskiego Celem spotkania było omówienie istotnych tematów dla środowiska fizjoterapeutów oraz nakreślenie planów, które będą realizowane w najbliższej przyszłości.  

Serdecznie dziękujemy konsultantowi wojewódzkiemu za przyjęcie zaproszenia i merytoryczną rozmowę.