PL

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii w biurze KIF w Poznaniu

W czwartek, 24 listopada 2022 r. w wielkopolskim biurze KIF w Poznaniu miało miejsce spotkanie dr hab. Marzeny Wiernickiej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa wielkopolskiego z Beatą Bruczyńska, Koordynatorem Wojewódzkim KRF dla woj. wielkopolskiego.

W czasie spotkania omówione zostały tematy dotyczące głównych obowiązków konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia, takie jak realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych. Pani konsultant przybliżyła kwestie kontroli podmiotów udzielających świadczenia w zakresie realizacji i kształcenia zawodowego fizjoterapeutów oraz odniosła się do wpływu COVID-19 na działania podejmowane przez władze wojewódzkie a dotyczące fizjoterapeutów.

NEWSLETTER