PL

Konsultacja środowiskowa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie ulg składek członkowskich

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Jednym z istotnych punktów obrad Krajowej Rady Fizjoterapeutów w dniu 28 lutego 2017 będzie dyskusja nad ulgami składek członkowskich, które uchwalone zostały przez Delegatów na I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów.

Jako Krajowa Rada Fizjoterapeutów mamy obowiązek realizacji uchwał podjętych przez Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Uważamy jednak, że dla części naszych Koleżanek i Kolegów opłacanie składek członkowskich KIF w jej uchwalonej przez Zjazd wysokości (25 zł miesięcznie/300 zł rocznie) może być zbyt dużym obciążeniem.

Chcielibyśmy poznać zdanie środowiska polskich fizjoterapeutów na temat, kto powinien płacić składki z ulgą (np. studenci studiów II stopnia, którzy mają już dyplom licencjata) i w jakim wymiarze ulgi; a kto powinien być z opłacania składki zwolniony (np. fizjoterapeutki w okresie urlopu macierzyńskiego).

Zachęcamy do przesłania nam swoich spostrzeżeń, uwag, wniosków i komentarzy. Wasze opinie pomogą nam podjąć decyzję, która będzie głosem całego naszego środowiska zawodowego.

UPŁYNĄŁ TERMIN ZBIERANIA OPINII

Dziękujemy bardzo za wysłanie komentarza! Twój głos ma dla nas szczególne znaczenie!
Krajowa Rada Fizjoterapeutów

NEWSLETTER