PL

Konferencja na temat poprawy jakości życia osób ze specjalnymi potrzebami

W dniach 15-17 maja 2024 r. członkowie KRF z województwa śląskiego, Karolina Kucharczyk i Wojciech Kupczak, uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Actions to improve the quality od life of life of people with special needs and around the world”, zorganizowanej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, objętej honorowym patronatem Prezesa KRF dr. Tomasza Dybka.

Wydarzenie zgromadziło ekspertów, którzy dzielili się najnowszymi badaniami i praktykami mającymi na celu poprawę jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Konferencja obejmowała trzy kluczowe obszary:

Prawne i Etyczne Aspekty Poprawy Jakości Życia Osób ze Specjalnymi Potrzebami – omówienie ustawowych wymogów dostępności przeciwdziałania dyskryminacji oraz wspieranie integracji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Bezpieczeństwo Osób ze Specjalnymi Potrzebami – zapewnienie cyberbezpieczeństwa, ochrona przed przemocą i zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Działania na Rzecz Poprawy Mobilności – nowoczesne środki techniczne ułatwiające/umożliwiające lokomocję. Innowacje w technologii, wspierające dostępność transportu i infrastruktury miejskiej, by ułatwić osobom że szczególnymi potrzebami swobodne poruszanie się i pełne uczestnictwo w życiu..

NEWSLETTER