PL

Komunikat w sprawie wznowienia od 1 września Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Fizjoterapeutów

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne Fizjoterapeutów (PESFZ) w sesji wiosennej 2020 r. Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustali nowe terminy PESFZ oraz poinformuje o nich osoby, które miały przystąpić do odwołanego PESFZ, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych terminach PESFZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej CEM. Oto link do komunikatu na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-wznowienia-pes-fizjoterapeutow

Poniżej załączamy komunikat w formie pdf.

Komunikat_w_sprawie_wznowienia_PESFZ
NEWSLETTER