PL

Komunikat w sprawie szczepień studentów fizjoterapii – uwzględniono postulaty KRF

W dniu 18 stycznia 2021 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów wystosowała pismo do p. Michała Dworczyka – Pełnomocnika Rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wskazując na konieczność zmiany przepisów regulujących kolejność szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, które wykluczały z kręgu uprawnionych osób w etapie „0” studentów kierunku fizjoterapia na innej uczelni niż uczelnia medyczna.  Według Krajowej Rady Fizjoterapeutów nie było podstaw do różnicowania dostępu do szczepień studentów kierunków medycznych na podstawie tego, czy studiują na uczelni medycznej czy nie.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 29 stycznia rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 207) https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000020701.pdf uprawnieni do szczepień w ramach etapu „0” są  nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzącej zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz doktoranci i studenci tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym (zmieniony par. 28a ust. 1 pkt 6).

Tym samym uwzględnione zostały postulaty Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Rozporządzenie uwzględnia w ramach uprawnionych do szczepień w etapie ,,0” nauczycieli akademickich, doktorantów oraz studentów kierunku fizjoterapia, niezależnie od rodzaju uczelni prowadzącej ten kierunek studiów.

Poniżej prezentujemy pismo KRF w tej sprawie.

9 Minister Dworczyk zmiana rozpo_szczepienia studentow fizjoterapii
NEWSLETTER