PL

Komunikat nr 1 Krajowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów na delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Koleżanki i Koledzy,

jako fizjoterapeuci mamy możliwość po raz drugi wybrać swoich przedstawicieli na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Na listach w tegorocznych wyborach jest w sumie 783 kandydatów chcących pełnić funkcję delegata. Przez Portal Fizjoterapeuty zgłosiły się 782 osoby, w tym 3 po terminie. Drogą pocztową wpłynęło 11 wniosków, w tym 5 po terminie. Łącznie otrzymaliśmy więc 793 wnioski, ale dwie osoby zrezygnowały z kandydowania, a 8 wniosków odrzucono, ponieważ zostały złożone po terminie, który upłynął 24.09.2020 r. o godzinie 23.59.

Jako KKW musieliśmy zmierzyć się z bardzo dużą liczbą wniosków, które wpłynęły w ostatnim dniu rejestracji, dlatego sprawdzenie prawidłowości każdego dokumentu wymaga dokładnej analizy, a co za tym idzie – czasu. Chcemy również zwrócić uwagę, że są to pierwsze wybory przeprowadzane w ten sposób i zdajemy sobie sprawę, że wiele kwestii wymaga poprawy. Pracujemy dla Państwa, żeby stworzyć nowoczesny system zgłaszania się i uczestnictwa w wyborach. Chcemy, aby był równy dla wszystkich, transparentny i jak najbardziej przystępny dla fizjoterapeutów z całej Polski w każdych kolejnych wyborach.

Gratulujemy wszystkim kandydatom i życzymy powodzenia w nadchodzących wyborach!

Z poważaniem,
Krajowa Komisja Wyborcza

NEWSLETTER