PL

Komunikat NFZ o wznowieniu działalności uzdrowisk

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ Nr 77/2020/DSM zmienia się zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Poniżej prezentujemy tekst zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

2020_77_DSM_Zarzadzenie
2020_77_DSM_Uzasadnienie

NEWSLETTER