PL

Komunikat dotyczący zasad odbywania kwarantanny przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz szkoleń podyplomowych

KWARANTANNA

Zmiany dotyczą odbywania kwarantanny.

Osoby wykonujące zawód medyczny, w tym również fizjoterapeuci, nie muszą poddawać się obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu w następujących sytuacjach:

  • w przypadku skierowania na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2

oraz

  • w przypadku narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2 (COVID-19) lub pozostawania w styczności z źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących tę chorobę (m.in. osobą zakażoną), jeżeli osoba ta będzie codziennie przed rozpoczęciem pracy, przez okres co najmniej 7, dni od dnia kontaktu z źródłem czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.

Wprowadzono automatyczne odbywanie kwarantanny przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkujące z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i kończy 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.

W takim przypadku nie jest wydawana decyzja organu inspekcji sanitarnej.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny jest oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.

W przypadku objęcia przez inspekcję sanitarną osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym – IKP. Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana ustnie, za pośrednictwem komunikatora lub telefonu (wcześniej regulacja ta nie dotyczyła osób objętych izolacją albo izolacją w warunkach domowych).

Utrzymano obowiązujące od 24 października 2020 r. wyłączenie z obowiązku odbycia kwarantanny osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA ZAWODÓW MEDYCZNYCH

W rozporządzeniu rozszerzono zakres wyjątków od zakazu organizowania zgromadzeń, zezwalając na szkolenia lub egzaminy w ramach kształcenia w zawodach medycznych. Pamiętać należy, że każdorazowo to organizator szkolenia ponosi odpowiedzialność za ich organizację i bezpieczeństwo uczestników szkoleń.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) , które wchodzi w życie od 3 listopada 2020 r. oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607, z późn. zm.).

Linki do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000193101.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000194201.pdf

NEWSLETTER