PL

Komunikat dotyczący warunków wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 przed udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych Krajowa Izba Fizjoterapeutów przypomina, że obowiązkowe badania w tym zakresie obowiązują wyłącznie w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej oraz rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej prowadzonej przez ZUS/KRUS, a także turnusów rehabilitacyjnych (na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.), tj. na co najmniej 6 dni przed rozpoczęciem turnusu wykonywane na podstawie skierowania do uzdrowiska w ramach punktów pobrań zwanych „drive-thru”. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/uzdrowiska-wznawiaja-swoja-dzialalnosc,7731.html).

W innych zakresach świadczeń zdrowotnych, w tym w odniesieniu do rehabilitacji leczniczej prowadzonej w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodka lub oddziału dziennego oraz stacjonarnych), obowiązują ogólne zasady zlecania testów na koronawirusa. Teraz także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawić zlecenie testu, jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej uzna, że wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19. Pamiętać przy tym należy, że fizjoterapeuta nie ma uprawnień do kierowania pacjentów na wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

NEWSLETTER