PL

Komunikat dotyczący ubezpieczenia OC w związku z możliwością wykonywania i kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19 przez fizjoterapeutów

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia w piśmie z 30 kwietnia 2021 r. potwierdziło  stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów, że zawarte przez fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych obowiązkowe umowy ubezpieczenia OC obejmują także szkody wynikające z wykonywania i kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19. Skoro kwalifikowanie i wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 wchodzi w zakres czynności zawodowych fizjoterapeutów i mieści się w definicji świadczenia zdrowotnego, to szczepienia są objęte ubezpieczeniem OC. Jednocześnie rozszerzenie zadań zawodowych fizjoterapeutów w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej nie wyłącza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Poniżej prezentujemy pismo MZ skierowane w powyższej sprawie do Prezesa KRF.

47 odp. MZ fizjo – zakres umowy OC (1)
NEWSLETTER