10 sierpnia na stronie NFZ ukazała się komunikat ze wskazówkami, jak prawidłowo prowadzić listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

Prowadząc   harmonogramy   przyjęć / listy   oczekujących   na   świadczenia   fizjoterapii    w warunkach ambulatoryjnych i domowych z wykorzystaniem aplikacji AP-KOLCE, świadczeniodawcy powinni postępować w następujący sposób:

 1. Pacjenta, który czeka na wizytę fizjoterapeutyczną:
  • wpisać na listę oczekujących,
  • wyznaczyć mu planowany termin udzielenia świadczenia.
 2. Pacjenta, który skorzystał ze świadczenia:
  • skreślić z listy oczekujących w dniu udzielenia świadczenia,
  • wskazać powód „wykonanie świadczenia przez świadczeniodawcę”.
 3. Pacjenta, który otrzymuje plan leczenia:
  • wpisać do harmonogramu przyjęć z kategorią świadczeniobiorcy „kontynuujący leczenie”,
  • wskazać termin początku udzielania świadczenia (termin pierwszego zabiegu).
 4. W ostatnim dniu zabiegowym:
  • wpisać datę zakończenia świadczenia,
  • skreślić pacjenta z harmonogramu przyjęć, z powodu wykonania świadczenia.

Link do komunikatu na stronie NFZ: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7785.html