PL

Kolejny oddział terenowy biura KIF oficjalnie otwarty!

Pomorski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów powstał na początku 2022 roku z myślą o wsparciu fizjoterapeutów z regionu oraz w celu promocji i rozwoju zawodowego na Pomorzu. Oficjalna ceremonia otwarcia oddziału odbyła się 25 marca 2022 roku. Organizatorkami wydarzenia były przedstawicielki Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. Pomorskiego dr Dalia Woźnica oraz dr Katarzyna Gierat- Haponiuk. Siedzibę w tym ważnym dniu odwiedzili także przedstawiciele samorządu fizjoterapeutów – prof. Maciej Krawczyk – prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Jacek Koszela – wiceprezes KRF odpowiedzialny m.in. za rozwój oddziałów terenowych Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).

Zaproszeni goście reprezentowali uczelnie pomorskie kształcące fizjoterapeutów, dyrekcję oddziału pomorskiego NFZ, dyrekcje największych szpitali na Pomorzu oraz inne samorządy medyczne. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i przywitaniu gości, prof. Maciej Krawczyk przedstawił krótko rolę samorządu oraz statystyki zawodowe związane z regionem pomorskim. Gościom zostały przedstawione główne inicjatywy podjęte przez KIF w czasie trwającej kadencji. Rozpoczęła się dyskusja nad potrzebami regionalnymi związanymi z rehabilitacją, a także nad wyzwaniami, jakie stoją przed fizjoterapeutami z województwa. Przedstawiciele instytucji wspólnie stwierdzili, że trzeba zwiększać znajomość zawodu fizjoterapeuty i świadomość udziału fizjoterapii w sektorze zdrowia, bo to często stanowi barierę we współpracy. Dodatkowo każdy zgłaszał potrzebę wzmocnienia działań promujących profilaktykę zdrowotną. Opisane przez przedstawicieli KIF prace Zespołu ds. Fizjoprofilaktyki związane ze zdefiniowaniem fizjoprofilaktyki i tworzeniem gotowych programów zdrowotnych, wzbudziły szczególne zainteresowanie wśród gości. Podjęte zostały także tematy refundowanych świadczeń zdrowotnych. Prof. Maciej Krawczyk przedstawił obecnym przedstawicielom dyrekcji NFZ groźbę‚ stomatologizacji fizjoterapii’ (przechodzenie fizjoterapeutów na rynek prywatnych usług), podając jako przykład spadającą na przestrzeni kilku lat liczbę fizjoterapeutów świadczących usługi w systemie publicznego płatnika. Dla kontrastu Jakub Kraszewski – dyrektor UCK opisał wdrożony plan rozwoju fizjoterapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, który poskutkował zwiększonym zatrudnieniem fizjoterapeutów na lepszych warunkach pracowniczo-płacowych przy tym samym rozliczeniu u płatnika NFZ. Gdański przykład rewolucji postrzegania fizjoterapii na oddziałach szpitalnych udowadnia, że zatrudnienie na dobrych warunkach fizjoterapeutów nie tylko przynosi wymierne korzyści dla pacjentów, ale także oznacza korzyści finansowe! Owocne rozmowy zakończyły się wymianą kontaktów oraz deklaracjami dalszej współpracy.

Podczas dnia otwarcia odbyło się także spotkanie robocze z fizjoterapeutami i kierownikami placówek rehabilitacyjnych z ośrodków z Gdańska, Sopotu, Słupska, Helu, Kościerzyny, Wejherowa. Podjęto rozmowy dotyczące potrzeb regionalnych kadry fizjoterapeutycznej i głównych wyzwań, jakie związane są z zapewnieniem dobrej jakości świadczeń z fizjoterapii pomorskim pacjentom. Spotkanie zakończyło się deklaracją cyklicznych spotkań kadry kierowniczej oraz przedstawicieli KRF w biurze terenowym KIF. Następne spotkanie planowane jest na początek maja.

List gratulacyjny- okręgowa izba lekarska w Gdańsku

List gratulacyjny- izba pielęgniarek i położnych

NEWSLETTER