Już od ponad 20 lat w październiku odbywa się tygodniowe spotkanie WHO-FIC (WHO Family of International Classifications), czyli tzw. rodziny międzynarodowych klasyfikacji związanych ze zdrowiem, działającej przy Światowej Organizacji Zdrowia. WHO-FIC odpowiada m. in. za przygotowywanie, konsultowanie oraz rewizję zestawów klasyfikacji, takich jak np. ICD, ICF, czy nowopowstającej ICHI (Międzynarodowa Klasyfikacja Interwencji Zdrowotnych).

Uczestnikami zapraszanymi do obrad, oprócz przedstawicieli ośrodków współpracujących z centralą WHO, Biur Regionalnych czy decydentów, są także przedstawiciele World Physiotherapy (WP), której KIF jest członkiem od początku 2020 r. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 19-23 października w formule online, a WP reprezentowała Weronika Krzepkowska z Działu ds. Międzynarodowych KIF. KIF jest postrzegany przez WP jako lider pozytywnych zmian w polskiej fizjoterapii, a także niejednokrotnie podawany na arenie międzynarodowej za dobry przykład działań na rzecz grupy zawodowej. Stąd, w ramach uznania dla KIF, po raz pierwszy światową społeczność fizjoterapeutów w imieniu WP podczas oficjalnego wydarzenia WHO, reprezentował właśnie nasz samorząd zawodowy. Na prośbę WP, KIF jest także zobowiązana do przesłania oficjalnego raportu z wydarzenia. Na tej podstawie Światowa Konfederacja Fizjoterapii planuje przygotowanie komunikatu oraz opracowanie planu przyszłych działań, koniecznych do podjęcia w związku ze zmianami wprowadzanymi do międzynarodowych klasyfikacji.

W trakcie obrad dyskutowano głównie o nowej klasyfikacji ICD-11, która od 2022 ma oficjalnie zastąpić dotychczasową ICD-10. Wartym uwagi jest fakt, że w ICD-11, oprócz szeregu nowości, zawarty jest rozdział dotyczący oceny stanu funkcjonowania pacjenta. Ocena ta będzie się odbywała m. in. z pomocą kwestionariusza WHODAS 2.0 i wybranych elementów ICF. Oficjalnie ogłoszono także bliską premierę zaktualizowanej klasyfikacji ICF (ICF2020) i jednocześnie zakończenie stosowania ICF-CY (dla dzieci).

WHO-FIC podkreśla konieczność właściwego „mierzenia” stanu funkcjonowania pacjentów jako trzeciego wskaźnika zdrowia, obok śmiertelności i zachorowalności. Podczas obrad wspólnie uznano, że stan funkcjonowania powinien być kluczowym, sumarycznym wskaźnikiem zdrowia danej osoby, a jego ocena powinna opierać się na klasyfikacji ICF oraz kwestionariuszu WHODAS 2.0. Ponadto państwa powinny dążyć do wprowadzania w/w narzędzi do użycia także na poziomie legislacyjnym.

Jednym z tematów obrad była również nowopowstająca klasyfikacja ICHI, która w przyszłości ma zastąpić znany nam katalog procedur ICD-9. Istotną informacją dla naszej grupy zawodowej są zawarte w ICHI interwencje dotyczące funkcjonowania, którymi prawdopodobnie za kilka lat będziemy się posługiwać.

Fizjoterapeuci w Polsce są grupą zawodową, która bezpośrednio zajmuje się właśnie m.in. oceną stanu funkcjonalnego pacjenta i dzięki stosowanym interwencjom ma największy wpływ na jego zmiany. Zgodnie z rekomendacją WHO, KIF dostarczając oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej Finezjo, dokłada wszelkich starań, aby ocena stanu funkcjonowania odbywała się właśnie z pomocą ICF. W najbliższym czasie w Finezjo do dyspozycji fizjoterapeutów będzie również dostępny kwestionariusz WHODAS 2.0.

Więcej na temat WHO-FIC dowiesz się tutaj: https://www.who.int/classifications/network/en/