PL

KIF i Urząd Miasta Rzeszowa wspólpracują w zakresie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia

11 stycznia 2022 r. w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Terenowego Biura KIF w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa oraz KIF. Magistrat reprezentowała Renata Żukowska – Dyrektor Wydziału Zdrowia, zaś ze strony KIF w spotkaniu uczestniczyli członkowie KRF: Katarzyna Zajkiewicz – Koordynator Wojewódzki oraz Renata Skalska-Izdebska, a także Tomasz Prycel – Pełnomocnik Prezesa KIF ds. Programów Polityki Zdrowotnej.

Na spotkaniu poruszono kwestię programów prozdrowotnych, zarówno tych wdrożonych w poprzednich latach, jak i planowanych na najbliższe miesiące. Dyrektor Wydziału Zdrowia opowiedziała o planach Urzędu w tym zakresie, m.in. o programach profilaktycznych dla dzieci otyłych, które będą realizowane z udziałem fizjoterapeutów.

KIF przedstawił wiele propozycji współpracy i pomysłów na pogramy z udziałem fizjoterapeutów. Największe zainteresowanie wzbudził program pilotażowy dla niemowląt, który został szczegółowo opracowany przez Zespół ds. Fizjoprofilaktyki Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Poruszane były również zagadnienia dotyczące seniorów, a także osób w wieku produkcyjnym. W obu grupach pandemia spowodowała nasilenie różnych problemów, w rozwiązaniu których przydatna okazuje się fizjoterapia. Padło również kilka propozycji, w jaki sposób rozpowszechniać programy fizjoprofilaktyczne KIF np. serie filmów „Aktywny senior w domu” i „Aktywna przerwa w pracy”.

Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. Dyrektor Wydziału Zdrowia obiecała przedstawić Radzie Miasta założenia programu „Aktywny Bobas”, licząc na to, że uda się go zaplanować w budżecie na przyszły rok. Jako KIF bardzo popieramy tę inicjatywę!

Mamy nadzieję, że udane spotkanie z Dyrektor Wydziału Zdrowia to dopiero początek owocnej współpracy z władzami miasta, co przełoży się na lepszą jakość życia mieszkańców regionu.

NEWSLETTER