PL

KIF: co tak naprawdę dzieje się w uzdrowiskach?

Nadal obowiązują administracyjne ograniczenia w funkcjonowaniu fizjoterapii w działalności uzdrowiskowej. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 września br. zawiesiło działalność uzdrowiskową w zakresie turnusów rehabilitacyjnych. Podobnie stało się z realizacją turnusów rehabilitacyjnych realizowanych dla ZUS i KRUS. Uzdrowiska znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, nie tylko finansowej. Stan ten potwierdzają pierwsze dane zebrane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. W pierwszych dniach listopada KIF rozpoczął telefoniczny monitoring ośrodków. Pytamy fizjoterapeutów o to, jak teraz wygląda ich sytuacja. Często zdarza się, że fizjoterapeuci, będący przecież pracownikami medycznymi, są delegowani do prac niezwiązanych z fizjoterapią lub, niestety niezgodnie z prawem, do czynności pozamedycznych poniżej swoich kompetencji.

Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja, dlatego zwracamy się z prośbą do fizjoterapeutów, którzy pracują w uzdrowiskach o kontakt z biurem: [email protected] lub z wiceprezesem Jackiem Koszelą: [email protected]

Informacje te dostarczą argumentów do rozmów z ministerstwem zdrowia o przyszłości fizjoterapii w uzdrowiskach i pozwolą przygotować się do ew. pomocy socjalnej KIF.

NEWSLETTER