PL

PATRONAT Kampania edukacyjna „Życie po udarze”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem kampanii edukacyjnej „Życie po udarze”. To pierwsza kampania edukacyjna kierowana do osób po udarze i ich opiekunów. Rozpoczęła się w październiku 2021 r. i będzie kontynuowana w 2022 r.

Każdego roku udar dotyka w Polsce nawet 75 tys. osób, stanowiąc najczęstszą przyczynę niepełnosprawności wśród Polaków. Udar może przytrafić się każdemu, a coraz częściej dotyczy też młodych ludzi – co czwarta ofiara udaru ma mniej niż 40 lat. Udar mózgu stanowi obecnie trzecią w kolejności przyczynę śmierci wśród Polaków

Diagnoza „udar mózgu” jest szokiem zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. Potężny ciężar opieki nad pacjentem często spoczywa na najbliższych. Wspólnie zmagają się z nową, nieznaną dotąd sytuacją, która wymaga zmian w dotychczasowym życiu. Sam powrót chorego do domu to ogrom niewiadomych – od czego zacząć, gdzie szukać informacji, z kim się skontaktować?

Celem inicjatywy „Życie po udarze” jest wsparcie pacjentów i ich bliskich, a tym samym zwiększanie świadomości skutków choroby, znaczenia kompleksowej opieki nad osobami, które zostały dotknięte udarem mózgu oraz dostarczenie praktycznej wiedzy nt. procesu ich powrotu do sprawności i niezależności. Organizator i partnerzy kampanii wierzą, że edukacja i zwrócenie uwagi na następstwa tej choroby oraz możliwości i rolę leczenia przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów i opiekunów.

– Udar mózgu sieje spustoszenie w organizmie chorego i życiu całej jego rodziny. Strach, lęk o każdy kolejny dzień i konieczność odnalezienia się w zupełnie nowej sytuacji życiowej to ogromne obciążenie. Dlatego inicjując tę kampanię, skoncentrowaliśmy się na tym, by dostarczać realne wsparcie i użyteczne rozwiązania dla chorych i ich opiekunów. Przewidzieliśmy webinaria dla pacjentów, filmy edukacyjne czy audiobook – mówi Wojciech Machajek, wiceprezes Fundacji Chorób Mózgu, organizator kampanii „Życie po udarze”. – Głównym narzędziem kampanii jest platforma edukacyjna www.zyciepoudarze.pl. Organizatorzy mają nadzieję, że będzie ona głównym źródłem praktycznych informacji – poczynając od przystosowania domu do przyjęcia pacjenta po udarze, poprzez zorganizowanie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, aż po wsparcie i wskazówki oraz porady dla rodzin dotkniętych udarem.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Chorób Mózgu. Kampania uzyskała patronat Polskiego Towarzystwa Neurologicznego , Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych, Fundacji CommuniCare oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Partnerami kampanii są: IPSEN Poland oraz EVER Pharma.

Odwiedź platformę edukacyjną www.zyciepoudarze.pl

NEWSLETTER