PL

Jubileuszowa – XV Majówka z Fizjoterapią

W dniach 18-19 maja 2023 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XV Majówka z Fizjoterapią. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali członkowie KRF z województwa lubelskiego:

  • Ewelina Okoniewska
  • Marta Kuta
  • Michał Tomaszewski

Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła honorowym patronatem Prezesa KRF to wydarzenie. „Majówki z Fizjoterapią” od lat skupiają naukowców, fizjoterapeutów i studentów, którym bliska jest problematyka fizjoterapii. Konferencje te mają na celu promocję wśród studentów i absolwentów najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny fizjoterapii.

Pierwszego dnia, 18 maja 2023 r., konferencja odbyła się w formie zdalnej, zaprezentowano na niej ogrom interesujących prac. Drugiego dnia, w formie stacjonarnej, w salach dydaktycznych Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie miała miejsce część warsztatowa.

Uroczystość uświetnił pyszny tort w przerwie konferencji. Nie zabrakło interesujących rozmów promujących rolę i zadania samorządu zawodowego oraz projekt szkoleń dla fizjoterapeutów FIZJO-LEARNING.

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu.

NEWSLETTER