W sobotę 8 października Olsztyńska Szkoła Wyższa zainaugurowała rok akademicki 2022/2023. Uroczystość połączona była z jubileuszem 25-lecia uczelni i odbyła się w Muzeum Warmii i Mazur, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Program ceremonii był bardzo bogaty:

  • uroczystość otworzyła dr Agnieszka Górska – JM Rektor OSW, która w przemówieniu inauguracyjnym podsumowała 25-letnią działalność uczelni oraz przedstawiła wizję szkoły nowoczesnej, idącej z duchem czasu, otwartej na świat, której misja polega na stałym rozwoju i nieustannym dbaniu o wiedzę.
  • Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński wyraził swoje uznanie dla władz, wykładowców i pracowników uczelni, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do jej sukcesu, rozumianego również jako sukces całego regionu.
  • Wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk skierowała serdeczne wyrazy uznania dla pracy i działalności całej społeczności akademickiej. W imieniu swoim i Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza podziękowała za otwartość oraz współpracę edukacyjną między uczelnią i miastem.
  • Poseł Paweł Papke podziękował za przyjęcie do grona pedagogicznego, wyraził słowa uznania dla dotychczasowej działalności uczelni i życzył studentom udanego roku.
  • jednym z punktów programu było wręczenie odznak honorowych osobom zasłużonym dla Warmii i Mazur.
  • medal za rzetelną pracę zawodową, działalność społeczną oraz działania na rzecz województwa odebrał prof. dr hab. Bartosz Molik – „dobry duch” naszego regionu i polskiej fizjoterapii.
  • decyzją Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój nauki odznaczono JM Rektor dr Agnieszkę Górską
  • wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz nagrody Rektorskie dla zasłużonych pracowników uczelni.
  • uroczystość dopełnił wykład o przyszłości Polski w Europie i na Świecie prof. dr hab. Danuty Hübner – członka Parlamentu Europejskiego oraz mini-recital olsztyńskiego Chóru „Bel Canto”

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała podczas tej uroczystości Agnieszka Domurad – Członek KRF z województwa warmińsko-mazurskiego. Jako regionalna przedstawicielka samorządu w imieniu Prezesa KRF dr Tomasza Dybka odczytała i przekazała na ręce Pani Rektor list gratulacyjny, a także, korzystając z okazji, skierowała kilka ciepłych słów od siebie do studentów fizjoterapii.

Poniżej prezentujemy fotogalerię z inauguracji.