30 września do grona studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostali przyjęci studenci pierwszego roku Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, w tym także kierunku fizjoterapia. W wydarzeniu uczestniczyła Małgorzata Świątek – Koordynator Wojewódzki z woj. pomorskiego, która podczas immatrykulacji odczytała list skierowany przez dr. Tomasza Dybka, Prezesa KRF do Dziekana Wydziału, wykładowców oraz studentów.