5 października 2022 r. w pięknym wnętrzu Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, oficjalnie zainaugurował nowy rok akademicki Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Wydarzenia przebiegało zgodnie z wieloletnią tradycją: był orszak, poczet sztandarowy, symboliczna immatrykulacja reprezentantów studentów wszystkich wydziałów, nagrody oraz licznie zgromadzeni znakomici goście. Jak zwykle inaugurację uświetnił chór UMW „Medici Cantantes” pod przewodnictwem Magdaleny Wojtas, który odśpiewał m.in. studencką pieśń „Gaudeamus igitur”.

Dołożymy wszelkich starań, byście państwo godnie i bezpiecznie przeszli przez następne, być może trudne a nawet kryzysowe miesiące – zadeklarował rektor UMW prof. dr hab. Piotr Ponikowski, zwracając się w przemówieniu otwierającym rok akademicki.

Z ramienia KIF na uroczystości była obecna Marzena Kobylańska – Koordynator Wojewódzki, która na ręce Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Anny Kołcz złożyła list gratulacyjny podpisany przez dr. Tomasza Dybka – Prezesa KRF.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości.