18 października 2022 r. miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielkopolskim. Uroczystość połączona była z jubileuszem 50-lecia Filii. Podczas uroczystości Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowały Katarzyna Kazimierczak oraz Aleksandra Łuczaj-Śnieguła, członkinie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa lubuskiego, które przekazały list dr. Tomasza Dybka – Prezesa KRF, skierowany do władz uczelni i studentów. Z okazji święta akademickiego oraz Jubileuszu 50-lecia Filii w Gorzowie Wielkopolskim Prezes Tomasz Dybek złożył najserdeczniejsze życzenia i podziękowania dla całej społeczności, dziękując za zaangażowanie i oddanie w pracy zawodowej i naukowej. Wszystkim pracownikom życzył zdrowia i siły w dalszej pracy na rzecz polskiej nauki i profesjonalizacji zawodów medycznych, a studentom satysfakcji z wyboru Uczelni oraz owocnej współpracy z gronem zacnych wykładowców.

Link do Facebooka uczelni: (20+) Facebook