PL

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 na ANS Gniezno

W dniu 13 października br. odbyła się 19. Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelni Państwowej. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, a następnie głos zabrał rektor uczelni – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński. W swoim przemówieniu podsumował osiągnięcia uczelni i studentów w minionym roku akademickim, w tym otwarcie nowego kierunku studiów magisterskich z pielęgniarstwa.

Kulminacyjnym momentem inauguracji był akt immatrykulacji, czyli uroczystego przyjęcia w poczet studentów I roku. Wzięło w nim udział ośmioro studentów – reprezentantów poszczególnych kierunków studiów, którzy złożyli ślubowanie w imieniu swoim i kolegów z roku. Przedstawiciel samorządu studenckiego powitał nowych studentów w gronie braci studenckiej.

Po odśpiewaniu Gaude Mater, odczytano list od ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. W liście tym minister wyraził uznanie dla gotowości uczelni do kształcenia zawodów medycznych, takich jak pielęgniarki. Złożył również życzenia z okazji inauguracji całej społeczności akademickiej.

Następnie dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie prof. dr hab. Jerzy Konieczny wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne 3.0. w świadomości sytuacyjnej społeczności lokalnej”.

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego życzenia na ręce rektora uczelni złożyli zaprzyjaźnieni z uczelnią przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentanci środowiska medycznego i organizacji pozarządowych, m.in. senator RP Paweł Arndt, posłowie na Sejm RP Zbigniew Dolata i Tadeusz Tomaszewski, prymas Polski Wojciech Polak, przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Magdalena Sobalik oraz koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów województwa wielkopolskiego Beata Bruczyńska.

Składamy serdeczne życzenia wszystkim studentom na ten nowy rok akademicki, aby przyniósł mnóstwo sukcesów i pozytywnych doświadczeń.

NEWSLETTER