PL

Immatrykulacja studentów I roku fizjoterapii na GUMedzie

29 września 2023 r. odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed, na kierunku fizjoterapia, na rok akademicki 2023/2024. 

Na zaproszenie uczelni w ceremonii wzięła udział Małgorzata Świątek, koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów w województwie pomorskim. Małgorzata Świątek odczytała list prezesa KRF, dr Tomasza Dybka, z serdecznymi życzeniami na ten nowy rok akademicki, aby przyniósł mnóstwo sukcesów i pozytywnych doświadczeń.

NEWSLETTER