5 grudnia 2023 roku w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach miała miejsce II Konferencja „Ochrona zdrowia z perspektywy powiatowej”.  

W trakcie trzech paneli dyskusyjnych, poświęconych zagadnieniom ochrony zdrowia z perspektywy powiatowej, samorządowcy, menedżerowie szpitali oraz eksperci omawiali obecny stan oraz plany na przyszłość. Wśród nich znaleźli się: przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera, senator RP Arkadiusz Chęciński oraz prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała na wydarzeniu Karolina Kucharczyk, koordynator wojewódzki KRF. 

Podczas konferencji zidentyfikowano cztery kluczowe obszary, które wymagają zmian: system opieki zdrowotnej, kadra medyczna, zdrowie publiczne (w tym profilaktyka, wczesne wykrywanie i szybka interwencja) oraz finansowanie – ilość środków w systemie i ich efektywne wykorzystanie. 

Kluczowe pojęcia, które wybrzmiały we wszystkich debatach, to: stabilizacja rzeczywistości ekonomicznej i prawnej, decentralizacja systemu, elastyczne podejście do potrzeb zdrowotnych, rzetelna wycena świadczeń oraz ich terminowe rozliczanie, a także koordynacja udzielania świadczeń. 

Wszyscy uczestnicy debaty podkreślali również wagę dialogu pomiędzy środowiskiem medycznym, menedżerami ochrony zdrowia, płatnikiem, samorządami, stroną rządową oraz wzajemne zaufanie, na którym warto i trzeba budować system nadążający za demografią oraz dynamicznie reagujący na zmieniającą się mapę potrzeb zdrowotnych. 

To były trudne, ale bardzo potrzebne rozmowy, które pozwoliły na poznanie perspektyw każdej ze stron oraz stawianie sobie niełatwych pytań, aby zapewnić nam wszystkim dostęp do jak najlepszej opieki zdrowotnej.