PL

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w Akademii WSB

8 grudnia 2023 roku w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, objęta honorowym patronatem przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Tematem konferencji była “Jakość życia uwarunkowana niepełnosprawnością”. Konferencja została organizowana w ramach Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Dąbrowie Górniczej na lata 2022-2026. 

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentował Łukasz Jankowski, członek KRF.  

Organizatorami wydarzenia byli: dr hab. n. o zdr. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB, Katedra Nauk Medycznych i o Zdrowiu, Collegium Medicum-Wydział Medyczny AWSB oraz Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością, mgr Sylwia Bartela.  

Podczas konferencji omówiono problemy osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Zaprezentowano aspekty etyczne, prawne, administracyjne oraz praktyczne, które dotyczą wspierania osób z niepełnosprawnością w dążeniu do godnego życia i osiągania samodzielności. Celem wydarzenia było również omówienie metod aktywnego włączania w życie społeczne osób z różnymi rodzajami specjalnych potrzeb, takimi jak: dostępność do studiowania, możliwość podjęcia pracy, realizacja swoich zainteresowań.  Uczestnicy dzielili się swoimi poglądami i doświadczeniami, które były ukierunkowane na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

NEWSLETTER