17 marca w siedzibie KIF odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych.
Z rąk prezesa KRF nominacje do Zespołu otrzymali:
– Tomasz Marek,
– Roman Molasy,
– Katarzyna Poklękowska,
– Roman Kostur,
– Jarosław Napiórkowski,
– Sebastian Szyper,
– Mariusz Drużbicki
– Krzysztof Baka
Przewodniczącym Zespołu został pan Tomasz Marek.

Uzgodniono następujący wykaz zadań, jakimi Zespół planuje zająć się w najbliższych miesiącach:
1. Koszyk świadczeń dla rehabilitacji domowej.
2. Zaproponowanie współpracy AOTM.
3. Koszyk świadczeń dla oddziałów dziennych i stacjonarnych rehabilitacji.
4. Wymaganie prawa wykonywania zawodu w koszyku świadczeń.
5. Weryfikacja kryteriów dodatkowo ocenianych.
6. Kwalifikacja na rehabilitację przez fizjoterapeutów.
7. Zaopatrzenie Ortopedyczne i kwestia możliwości wystawiania skierowań na zaopatrzenie.
8. Zmiana systemu kwalifikacji na fizjoterapię (lekarz pierwszego kontaktu + fizjoterapeuta).
9. Weryfikacja katalogu świadczeń.
10. Ocena efektywności fizjoterapii jako podstawa rozliczenia ze świadczeniodawcą.
11. Wymogi personelu fizjoterapeutycznego (jakościowe i ilościowe) w zależności od rodzaju świadczeń.
12. Określenie konkretnych warunków lokalowych i sprzętowych i kadrowych beneficjentów ubiegających się o kontrakt z płatnikiem.