21 lutego w siedzibie KIF odbyło się Pierwsze Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin pracy KR oraz wybrano Przewodniczącą, którą została Pani Iwona Skorupa oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej, którym został Pan Paweł Kaleta