PL

I inauguracyjne spotkanie Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów

W 21 lutego 2017 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.
Zespół rozpoczął swoją pracę o godzinie 11:00 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, gdzie podczas konferencji uzgodnieniowej ustalono wytyczne dla uczelni odnośnie zasad kształcenia w nowym 5-letnim programie studiów. Przewodnicząca zespołu Pani prof. Małgorzata Domagalska-Szopa niezwykle rzeczowo współprowadziła to spotkanie.

Następnie o godzinie 14:00 członkowie Komisji spotkali się w siedzibie KIF, gdzie zostały im wręczone – przez wiceprezesa KRF dr Zbigniewa Wrońskiego – oficjalne nominacje.

Skład Komisji:
– Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa,
– Wiceprzewodniczący doc. dr Paweł Targosiński
– Wiceprzewodniczący prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec,
– Sekretarz dr Anna Kołcz-Trzęsicka.
oraz członkowie Komisji:
– dr hab. Andrzej Czamara,
– dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska,
– dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk,
– dr Dorota Gazurek,
– dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska,
– dr Tomasz Halski,
– dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna,
– dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska,
– dr hab. Witold Rongies,
– dr hab. Andrzej Szopa,
– dr Marzena Wiernicka,
– dr hab. Ewa Ziemann.

Głównymi obszarami pracy Komisji jest przygotowanie standardów nauczania na kierunku fizjoterapii i podnoszenie poziomu kształcenia na naszych studiach.

NEWSLETTER