PL

GUS uwzględni fizjoterapeutów w raporcie dotyczącym wynagrodzenia zawodów medycznych

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport dotyczący średniego wynagrodzenia w Polsce według zawodów, a w opracowaniu tym znalazły się m.in. zarobki zawodów medycznych. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi braku oddzielnego wykazania fizjoterapeutów w badaniach statystycznych należy wskazać, że do tej pory GUS opierał się na danych przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, opracowanych na podstawie sprawozdań, które nie wymagały od podmiotów leczniczych wykazywania odrębnie liczby fizjoterapeutów. W wyniku działań podjętych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów jeszcze w 2021 r. w ramach sprawozdań MZ-88 i MSWiA-29 za rok 2021 podmioty lecznicze wykażą fizjoterapeutów z podziałem na fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym oraz techników fizjoterapii.

Poniżej załączamy pismo KIF w tej sprawie i dokument potwierdzający uwzględnienie uwag samorządu przez GUS.

Pismo Prezesa KRF do Prezesa GUS

Uwagi zgłoszone przez KIF

NEWSLETTER