PL

Fizjoterapia pulmonologiczna w leczeniu i profilaktyce chorób płuc

29 września 2023 roku, pod patronatem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów, w Kopalni Soli „Wieliczka” odbyła się konferencja pt. „Wyzwania, potrzeby, skuteczność i możliwość rehabilitacji płuc w dobie pocovidowej, zanieczyszczeń powietrza, globalizacji i wojny na Ukrainie”.

Na konferencji obecni byli renomowani specjaliści z Polski i Ukrainy zajmujący się tym tematem, a także przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych. Wśród nich znaleźli się m.in. konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób płuc: z województwa małopolskiego prof. dr hab. n. med. L. Mastalerz i śląskiego dr n. med. J. Gabryś, konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii dr hab. n. med. Ewa Czarnobilska oraz prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski, dr n. med. Paweł Grzesiowski, prof. Leonid Hryshchuk i prof. dr hab. n. med. Yurii Valetskyi. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Agata Słowik, koordynator wojewódzki KRF.

Prelegenci omówili problemy osób cierpiących na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym tych po przejściu COVID-19, podkreślając konieczność promowania fizjoterapii pulmonologicznej jako metody przynoszącej pacjentom wymierne korzyści w leczeniu i profilaktyce chorób płuc, gruźlicy, astmy czy POCHP. Omówiono również problem wykluczenia osób samotnych przewlekle chorujących.

Przedstawiciele placówek medycznych zaprezentowali programy rehabilitacyjne dedykowane pacjentom pulmonologicznym oraz omówili wyniki badań i pilotaży prowadzonych na takich grupach.

NEWSLETTER