PL

Fizjoterapeuta nie przeprowadzi badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19 u osób poniżej 15 roku życia

W dniu 13 grudnia 2021 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2306).

Dotychczasowe przepisy nakładają obowiązek przeprowadzania badania kwalifikacyjnego, które poprzedza wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania. Badanie kwalifikacyjne mogą przeprowadzać lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni jak również fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Wprowadzane rozporządzeniem zmieniającym przepisy ograniczają możliwość przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 względem osoby, która nie ukończyła 15 roku życia.

Jedynie uprawnionymi do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień przeciw COVID-19 u osób poniżej 15 roku życia będą lekarze. Fizjoterapeuci nie będą mieć takiego uprawnienia.

Wprowadzenie przepisów jest reakcją na wydany przez Ministra Zdrowia Komunikat nr 15 w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat od dnia 16 grudnia 2021 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat).

Poniżej link do treści rozporządzenia zmieniającego:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000230601.pdf

NEWSLETTER