PL

Fizjoterapeuci uprawnieni do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 będą mogli realizować szczepienia przeciwko grypie dla osób dorosłych

Z dniem 9 grudnia 2021 r.  fizjoterapeuci otrzymali uprawnienia do kwalifikowania i podawania szczepionki przeciw grypie. Dotychczas nie było jednak jasne, jakie kwalifikacje są wymagane od osób przeprowadzających te szczepienia.

W dniu wczorajszym zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2441)(2), określające kwalifikacje m.in. fizjoterapeutów do przeprowadzania szczepień przeciwko grypie u osób dorosłych. Na mocy wskazanego rozporządzenia, fizjoterapeuci, którzy obecnie posiadają uprawnienia do wykonywania szczepień przeciw COVID-19, są uprawnieni do realizacji szczepień przeciwko grypie dla osób dorosłych.  

Fizjoterapeuci mogą przeprowadzać szczepienie ochronne przeciwko grypie u osób dorosłych, jeżeli:

1) odbyli w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskali dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskali specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych,

albo

3) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz

4) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim.

Pismo Ministerstwo Zdrowia - 31.12.2021

NEWSLETTER