FizjoDerby Śląska – III Olimpiada Młodych Fizjoterapeutów, która odbyła się 21 listopada 2023 r., przeszła do historii, przynosząc ze sobą ogrom emocji i pozytywnej energii. Wydarzenie to objęte zostało Patronatem Honorowym JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego oraz Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr. Tomasza Dybka.

Na Olimpiadę zarejestrował się komplet uczestników – 60 studentów fizjoterapii śląskich uczelni wyższych: Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademii WSB, Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zgromadzonych gości przywitał prorektor SUM ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, dziekan WNoZK oraz przewodnicząca Rady Naukowej FizjoDerby dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM, prodziekan ds. Studenckich WNoZK dr hab. n. o zdr. Urszula Sioma-Markowska oraz prezes KRF dr Tomasz Dybek.

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali również koordynatorzy KRF Karolina Kucharczyk i Marcin Rutkowski oraz członkowie KRF Roma Plisko, Jakub Giołbas, Michał Ślęczkowski i Wojciech Kupczak.

W tym roku miały miejsce prawdziwe „derby”, ponieważ potrzebne były aż 4 testy dogrywkowe, aby wyłonić laureatów. Na podium stanęli: Agata Kołodziej z Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach (I miejsce), Kacper Konopacki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (II miejsce) oraz Paweł Rekus, również ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (III miejsce). Dodatkowo, po zaciętej walce, wyróżnione zostało IV miejsce, które zajęła Anna Marciniak z Akademii Górnośląskiej. Choć wszyscy zgodnie podkreślają, że każdy uczestnik, który wziął udział w Olimpiadzie, jest zwycięzcą.

Wykład dla studentów i zgromadzonych gości wygłosił prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Myśliwiec (AWF Katowice) na temat „Obiektywizacja diagnozy i monitorowanie postępów fizjoterapii”. Następnie studenci udali się na warsztaty z anatomii prosektoryjnej, przygotowane przez pracowników akademickich Zakładu Anatomii WNoZK: dr Renatę Wilk, lek. med. Andrzeja Kaśkosza oraz mgr. Sebastiana Zowadę. Warsztaty z terapii tkanek miękkich przygotowali doświadczeni fizjoterapeuci – pracownicy Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych WNoZK: dr n. med. Tomasz Król, dr n. o zdr. Tomasz Michalski oraz dr n. o zdr. Piotr Michalik.

Chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wzorowej organizacji wydarzenia. W szczególności dziękujemy członkom Rady Naukowej FizjoDerby za przygotowanie testu wiedzy, przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr hab. n. med. Wirginii Likus, prof. SUM, członkom Komitetu Organizacyjnego oraz wszystkim pracownikom administracyjnym, zwłaszcza z Działu Promocji SUM.

To było prawdziwe święto fizjoterapii w murach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pomysłodawczyni i koordynator Olimpiady dr n. med. Dagmara Wasiuk-Zowada już obiecała IV edycję. Zatem do zobaczenia w przyszłym roku!