PL

Dziekan AWF Poznań w wielkopolskim biurze KIF

W czwartek, 24 listopada 2022 r. w wielkopolskim biurze KIF w Poznaniu miało miejsce spotkanie prof. dr hab. Urszuli Czerniak, dziekan AWF Poznań z przedstawicielami samorządu KIF: Beatą Bruczyńska, Koordynatorem Wojewódzkim KRF dla woj. wielkopolskiego, dr hab. Marzeną Wiernicką, dr Patrycją Rąglewską, dr Ewą Kamińską z Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa wielkopolskiego.
Spotkanie dotyczyło przedstawienia działalności koordynatora wojewódzkiego KRF oraz biura regionalnego KIF. Omówiono tematy dotyczące kształcenia fizjoterapeutów i ich przyszłości oraz czym jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Krajowa Rada Fizjoterapeutów i jak ważna jest obecność ich przedstawicieli na spotkaniach ze studentami. Dyskutowano na temat budowania świadomości studentów i znaczenia Izby już u studentów pierwszego roku fizjoterapii. Spotkanie miało na celu wzmocnić współpracę z władzami uczelni w realizacji ustawowych zadań KIF. Pani Dziekan w imieniu uczelni zadeklarowała gotowość do współpracy z KIF i jej przedstawicielami.

NEWSLETTER