PL

Dobre praktyki w relacjach personelu opieki zdrowotnej z pacjentami o szczególnych potrzebach

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Dąbrowie Górniczej przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa śląskiego Marcin Rutkowski oraz Łukasz Jankowski uczestniczyli w objętej honorowym patronatem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów konferencji “Dobre praktyki w relacjach personelu opieki zdrowotnej z pacjentami o szczególnych potrzebach”, organizowanej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej z okazji przypadającego w kwietniu Światowego Dnia Zdrowia. Konferencja była organizowana w ramach Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Dąbrowie Górniczej na lata 2022-2026.

Wśród zaproszonych prelegentów należy wymienić m.in.: dr Annę Janik, dr. Krzysztofa Czuprynę, dr hab. prof. AWSB Mariolę Szulik, dr hab. prof. SUM Małgorzatę Skuchę-Nowak, dr n. med. Katarzynę Mocny-Pachońska, Edytę Antoniak-Kiedosiedos, dr hab. prof. AWSB Monikę Bąk-Sosnowską, dr Laurę Piejko, dr Agnieszkę Nawrat-Szołtysik, dr hab. prof. AWF Annę Polak.

Było nam niezmiernie miło objąć honorowym patronatem to wydarzenie.

NEWSLETTER