26-go października 2022 roku w siedzibie OW NFZ w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
W posiedzeniu uczestniczyli: Małgorzata Marjańska oraz Tomasz Maciążek, członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów. W trakcie posiedzenia omawiane były skargi i wnioski kierowane do świadczeniodawców oraz przedstawiono skutki finansowe zmian finansowania, związane z podniesieniem najniższego uposażenia w niektórych zawodach medycznych. Członkowie KRF zwrócili uwagę na strukturę skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem leczenia sanatoryjnego i rehabilitacji leczniczej (łącznie wpłynęło ich do NFZ w mijającym roku 247). Po analizie okazało się, że skargi świadczeniobiorców dotyczyły głównie warunków socjalnych – zakwaterowania i wyżywienia w obiektach sanatoryjnych oraz w przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej – o bardzo odległe terminy udzielania świadczeń. Nie zanotowano skarg dotyczących jakości udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych. Podczas spotkania omawiano także problemy związane z finansowaniem hospicjów domowych, stacjonarnych oraz opieki paliatywnej i długoterminowej.