PL

Co fizjoterapeuta musi wiedzieć o systemie P1?

Co to jest system P1?

System P1 czyli dokładnie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” to elektroniczna platforma usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która ma umożliwić gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o zdarzeniach medycznych w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

SIM czyli System Informacji Medycznej to jedna z części systemu P1. SIM służy przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, udostępnianych przez systemy teleinformatyczne usługodawców. W ramach tego systemu realizowane są już np. e-recepty i e-skierowania.

W systemie P1 łącznie mają znaleźć się informacje o zdarzeniach medycznych usługobiorców (pacjentów). Każdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) ma z kolei dostęp do informacji o swoim zdrowiu, swoich dzieci lub osoby, która go do tego upoważniła poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) (pacjent.gov.pl).

Podsumowując, P1 jest to ogólnopolska, elektroniczna baza danych medycznych, a za jej utrzymywanie i rozwój odpowiada Centrum e-Zdrowia (dawniej CSiOZ) (cez.gov.pl). Oczywiście w praktyce, w dużym uproszczeniu, dane medyczne zapisywane są na różnych serwerach dostawców programów do dokumentacji medycznej (np. w Finezjo), a system P1 po prostu „wskazuje”, w których miejscach są te dane. Fizycznie dane medyczne nie są przechowywane w systemie P1.

Jako pacjenci mamy więc możliwość wglądu w nasze dane medyczne za pomocą IKP. Jednak z drugiej strony, jako zawód medyczny, będziemy mieć za chwilę obowiązek, aby takie dane o naszych pacjentach również udostępniać. W tym miejscu właśnie pojawia się nowy obowiązek dla fizjoterapeutów, a mianowicie konieczność „zintegrowania się” z systemem P1. Taka integracja polega na tym, że poprzez odpowiednią procedurę uzyskuje się „klucz” dostępu do wprowadzania danych do systemu P1.

 

Których fizjoterapeutów to obowiązuje i jak to zrobić?

Fizjoterapeuci, jako jedni z usługodawców w polskim systemie ochrony zdrowia, również będą mieli obowiązek przesyłania różnych danych o świadczeniach zdrowotnych udzielanych swoim pacjentom do systemu P1. Za realizację tego obowiązku będą odpowiedzialne podmioty wykonujące działalność leczniczą (podmioty lecznicze, praktyki zawodowe). Zgodnie z aktualnymi informacjami obowiązek wchodzi w życie od 1 lipca 2021. Na ten moment zdarzenia medyczne*, które fizjoterapeuci zobowiązani będą przesyłać do systemu P1 to informacja:

  • kto udziela świadczenia? (np. fizjoterapeuta Jan Kowalski, PWZFz xx)
  • komu udzielono świadczenia? (np. pacjentka Anna Nowak)
  • kiedy udzielono świadczenia? (np. 10 sierpnia 2021; 15:00)
  • gdzie udzielono świadczenia? (np. podmiot leczniczy „XYZ”)
  • jakie wykonano świadczenia? (np. ICD-9: 93.1901, 93.1911).

*Zdarzenie medyczne – świadczenie zdrowotne, czyli działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

 

Co musisz zrobić?

Jeśli masz zarejestrowany podmiot leczniczy

Przed 1 lipca 2021 musisz złożyć wniosek o założenie konta w systemie P1 oraz wygenerować certyfikaty. Jak to zrobić? KLIKNIJ TUTAJ!

Z procedurą możesz zapoznać się także na filmie instruktażowym przygotowanym przez Centrum e-Zdrowia: youtu.be/ojJcqcKJCsw

Jeśli korzystasz z Finezjo > Finezjo przed 1 lipca 2021 będzie w pełni zintegrowane z systemem P1 i w sposób automatyczny będzie przesyłało odpowiednie dane. Po pomyślnym przejściu procedury zakładania konta w systemie P1, wygenerowaniu certyfikatów i zaimportowaniu ich do Finezjo nic więcej nie musisz już robić.

Jeśli korzystasz z komercyjnego oprogramowania > Przed 1 lipca 2021 upewnij się, że dostawca Twojego oprogramowania do dokumentacji medycznej jest zintegrowany z systemem P1 i w odpowiedni i bezpieczny sposób będzie przesyłał dane dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych Twoim pacjentom do systemu P1.

 

Jeśli masz zarejestrowaną praktykę fizjoterapeutyczną

Na dzień dzisiejszy (9.06.2021) nie jest możliwe założenie konta w systemie P1 i wygenerowanie certyfikatu, a więc „klucza” dostępu do systemu P1. Jesteśmy w stałym kontakcie z Centrum e-Zdrowia, które nadal pracuje nad wdrożeniem takiej możliwości dla praktyk fizjoterapeutycznych. Jak tylko otrzymamy informację z Centrum e-Zdrowia, że zakładanie konta i generowanie certyfikatów działa, niezwłocznie o tym poinformujemy.

Jeśli korzystasz z Finezjo > Finezjo przed 1 lipca 2021 będzie w pełni zintegrowane z systemem P1 i w sposób automatyczny będzie przesyłało odpowiednie dane. Jak tylko będzie to możliwe to po pomyślnym przejściu procedury zakładania konta w systemie P1, wygenerowaniu certyfikatów i zaimportowaniu ich do Finezjo nic więcej nie musisz już robić.

Jeśli korzystasz z komercyjnego oprogramowania > Przed 1 lipca 2021 upewnij się, że dostawca Twojego oprogramowania do dokumentacji medycznej jest zintegrowany z systemem P1 i w odpowiedni i bezpieczny sposób będzie przesyłał dane dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych Twoim pacjentom do systemu P1.

 

Jeśli jesteś fizjoterapeutą zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej

Przed 1 lipca 2021 upewnij się, że Twój pracodawca wie o obowiązkach związanych z systemem P1 i zapewni Ci odpowiednie, zintegrowane z systemem P1 oprogramowanie.

 

Informujemy także, że pozostajemy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia i na bieżąco monitorujemy wszelkie kwestie związane zarówno z terminami jak i szczegółami integracji z systemem P1. Będziemy informować o ewentualnych zmianach lub nowych zarządzeniach.

NEWSLETTER