9 grudnia 2023 roku odbyły się dwie uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom fizjoterapii: w Wyższej Szkole Gospodarki oraz w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. W uroczystościach tych, oprócz absolwentów, ich rodzin i przyjaciół, uczestniczyli również zaproszeni goście. Podczas ceremonii koordynator wojewódzki dr Dorota Ratuszek-Sadowska miała przyjemność wręczyć młodym magistrom fizjoterapii listy gratulacyjne oraz drobne upominki od Krajowej Izby Fizjoterapeutów wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w pracy zawodowej.

Składamy serdeczne podziękowania:  

Prezydentowi WSG prof. hon. Krzysztofowi Sikorze,

JM Rektorowi prof. WSG dr Markowi Chamotowi oraz

Dyrektor Instytutu Zdrowia mgr Aleksandrze Horoszczuk, a także

JM Rektorowi prof. BSW dr Włodzimierzowi Majewskiemu,

Pełnomocnikom Rektora: prof. BSW dr n. med. Zdzisławie Kalisz i

doc. dr Justynie Ożóg

za bardzo ciepłe przyjęcie i umożliwienie uczestniczenia przedstawicielowi Izby w tych pięknych uroczystościach.