PL

4,6 mln PLN na szkolenia dla fizjoterapeutów

Uchwała w sprawie przyjęcia Planu działań POWER 2014 – 2020 została podjęta i tym samym zapadła ostateczna decyzja o przyznaniu Krajowej Izbie Fizjoterapeutów 4,6 mln PLN na szkolenia.

Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów, odpowiadających na współczesne problemy epidemiologiczno – demograficzne kraju oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz wdrażania innowacyjnych metod prowadzenia dokumentacji medycznej i jej sprawozdawania do Płatnika w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonalną – ta pozycja znalazła się w „Planie działań” z planowaną alokacją w wysokości prawie 4,6 mln PLN.

W ramach projektu odbędzie się 80 szkoleń (6-dniowych) dla 2000 fizjoterapeutów z całej Polski, bez względu na ich miejsce zatrudnienia (placówka publiczna, prywatna czy własna działalność gospodarcza).

Szkolenie będą dotyczyły:

  • fizjoterapii ortopedycznej,
  • fizjoterapii neurologicznej,
  • fizjoterapii kardiologiczno – oddechowej,
  • fizjoterapii pediatrycznej,
  • Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health, skrót: ICF) jako nowoczesnego narzędzia pomocnego do prowadzenia statystyk, badań naukowych, klinicznych i edukacji,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 poz. 952).

Warto podkreślić, iż szkolenia realizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów należą do grupy szkoleń medycznych i są dofinansowywane na identycznych warunkach jak szkolenia dla lekarzy czy pielęgniarek.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Telefon kontaktowy: +48 516 639 160

Biuro Projektu
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

 

NEWSLETTER