PL

250 milionów złotych z Funduszy Europejskich m.in. na wsparcie personelu medycznego (także fizjoterapeutów) w ZOL, ZPO, hospicjach oraz DPS.

W dniu 30 czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Łączna wartość projektu to 250 milionów złotych.

Środki finansowe z tego projektu przeznaczone są przede wszystkim na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków ok. 230 mln zł). Dodatkowo umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł).

Krajowa Izba Fizjoterapeutów z zadowoleniem przyjęła informację o wdrożeniu projektu, który obejmuje swym zakresem także fizjoterapeutów, obecnych od początku epidemii, podobnie jak inni profesjonaliści medyczni, na pierwszej linii walki z COVID-19. KIF wielokrotnie apelowała, razem z innymi samorządami medycznymi i samodzielnie, w sprawie właściwego zabezpieczenia pacjentów i medyków, wskazując także na wzrost kosztów związanych z przystosowaniem do zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19. Wiadomo, że środki ochrony, a także zmiany w organizacji pracy generują dodatkowe koszty, więc nowy projekt z pewnością pozytywnie wpłynie na sytuację osób wykonujących zawody medyczne, w tym fizjoterapeutów.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Szacuje się, że projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

W tym celu zostało wydane zarządzenie  nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dostępne na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1182020def,7215.html

Szczegółowe założenia dotyczące realizacji projektu oraz instrukcje, jak należy przygotować i złożyć wniosek znajdują się na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,19.html

Uwaga: wnioski można składać od dnia 4 sierpnia do dnia 30 września 2020 r. Warto się pospieszyć, bo weryfikacja i wstępna akceptacja wniosków o przyznanie grantu następuje według kolejności ich zgłaszania.

NEWSLETTER