Warsztaty pod ręką, czyli sobota z KIF w Szczecinku

3 lutego br. fizjoterapeuci ze Szczecinka, Bornego Sulinowa, Koszalina, Sławna, Szczecina, Połczyna Zdroju i Sianowa podnosili swoje kompetencje zawodowe w ramach bezpłatnego projektu KIF – Warsztaty pod ręką, czyli sobota z KIF w Twoim regionie. Tematem spotkania były ostre zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym a korelacja z układem trzewnym. Warsztaty poprowadził Marcin Siedlaczek.

Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu najnowszych technik fizjoterapeutycznych gwarantuje wysoką jakość świadczeń rehabilitacyjnych a także wpływa korzystnie na czas trwania terapii. Wspólne szkolenia to też świetna okazja na integrację środowiska fizjoterapeutów.

Zapraszamy na kolejne bezpłatne warsztaty, które będą realizowane w innych miastach woj. zachodniopomorskiego.

Spotkanie ze studentami V roku fizjoterapii z PWSZ w Koszalinie

Spotkania ze studentami fizjoterapii zawsze są źródłem inspiracji i prowadzą do fascynujących dyskusji oraz obserwacji młodych ludzi. Dr Renata Rautszko, koordynator wojewódzki KRF, miała przyjemność spotkać się 18 października br. ze studentami V roku fizjoterapii z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. W ramach wizyty studyjnej, studenci odwiedzili Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie.

Podczas spotkania przyszli fizjoterapeuci mieli okazję dowiedzieć się m.in. o funkcjonowaniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zadaniach Krajowej Rady Fizjoterapeutów, procedurze przyznawania prawa wykonywania zawodu, a także o możliwościach, które członkostwo w KIF oferuje fizjoterapeutom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Posiedzenie Rady OW NFZ w Szczecinie

Dnia 29.09.2023 r., w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyło się posiedzenie Rady OW NFZ. W posiedzeniu uczestniczyli, jako obserwatorzy z ramienia KIF, członkowie KRF – Małgorzata Mariańska i Tomasz Maciążek. 

Podczas posiedzenia przedstawiono analizę skarg i wniosków za III kwartał. Tylko 8 skarg dotyczyło zakresów rehabilitacji leczniczej, większość z nich była niezasadna. Pacjenci w większości mieli zastrzeżenia do leczenia uzdrowiskowego, a szczególnie do bazy noclegowo-żywieniowej. Nie zgłoszono skarg dotyczących udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych. 

W wolnych wnioskach, członkowie pytali m.in. o termin powołania konsultanta wojewódzkiego ds. fizjoterapii w województwie zachodniopomorskim. Pytanie to zostało skierowane do dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. 

Zadawano również pytania odnośnie zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu fizjoterapii we wszystkich gminach województwa – tzw. „białe plamy”. Pytano również o rozliczenia nadwykonań w rehabilitacji leczniczej za III kwartał. 

Członkowie KRF, uczestniczący na posiedzeniu NFZ, wyrazili chęć współpracy w przyszłych inicjatywach Funduszu i Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego mających na celu promowanie fizjoterapii wśród pacjentów. Wyrazili również chęć pomocy we wsparciu działań prowadzonych przez Urząd Wojewódzki mających na celu promowanie fizjoterapii i zdrowego stylu życia.

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

4 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Uczelnia ta kształci przyszłych specjalistów z wielu dziedzin, w tym również fizjoterapeutów. Na zaproszenie władz uczelni, Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała dr Renata Rautszko, koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Podczas uroczystości na ręce rektora, prof. Jana Kuriaty, został przekazany list oraz życzenia od prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dr. Tomasza Dybka.

Inauguracja roku akademickiego zgromadziła wielu wybitnych gości. Jak jednak podkreślali wszyscy obecni, najważniejsi byli studenci. To właśnie im, przyszłym specjalistom i naukowcom, składamy życzenia samych wspaniałych wspomnień z czasów studenckich oraz owocnej nauki.