Członkowie KRF na posiedzeniu Rady Zachodniopomorskiego OW NFZ

26-go października 2022 roku w siedzibie OW NFZ w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
W posiedzeniu uczestniczyli: Małgorzata Marjańska oraz Tomasz Maciążek, członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów. W trakcie posiedzenia omawiane były skargi i wnioski kierowane do świadczeniodawców oraz przedstawiono skutki finansowe zmian finansowania, związane z podniesieniem najniższego uposażenia w niektórych zawodach medycznych. Członkowie KRF zwrócili uwagę na strukturę skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem leczenia sanatoryjnego i rehabilitacji leczniczej (łącznie wpłynęło ich do NFZ w mijającym roku 247). Po analizie okazało się, że skargi świadczeniobiorców dotyczyły głównie warunków socjalnych – zakwaterowania i wyżywienia w obiektach sanatoryjnych oraz w przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej – o bardzo odległe terminy udzielania świadczeń. Nie zanotowano skarg dotyczących jakości udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych. Podczas spotkania omawiano także problemy związane z finansowaniem hospicjów domowych, stacjonarnych oraz opieki paliatywnej i długoterminowej.

Wręczenie nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z fizjoterapii.

19 marca 2022 roku w Zachodniopomorskim Oddziale Terenowym Biura KIF w Szczecinie odbyła się niezwykle miła uroczystość, związana z konkursem na najlepszą pracę magisterską z fizjoterapii, który zorganizowało czasopismo naukowe Physiotherapy Review. Pierwszą nagrodę otrzymała Alicja Bogusławska, której praca nosi tytuł “Ocena sprawności manualnej w wybranych grupach zawodowych przy pomocy autorskiego programu badającego precyzję kończyny górnej oraz koordynację ręka-oko”.

Nagroda została wręczona w obecności promotorki nagrodzonej pracy dr hab. n. med. Wioletty Pawlukowskiej, wiceprezesów Krajowej Izby Fizjoterapeutów – Jacka Koszeli i Pawła Adamkiewicza oraz Grzegorza Zyzka – członka KRF i koordynatora w regionie zachodniopomorskim.

Laureatce serdecznie gratulujemy, a jednocześnie już dziś zapraszamy przyszłych Absolwentów do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie.

Skrócona wersja nagrodzonej pracy zostanie opublikowana w czasopiśmie naukowym Physiotherapy Review. Zachęcamy do śledzenia strony czasopisma: http://physiotherapy.review/ oraz profilu czasopisma na Facebooku: https://www.facebook.com/PhysiotherapyReview

Spotkanie warsztatowe w Szczecinie pt. “Porównanie metod inwazyjnych i nieinwazyjnych przy pracy z ręką funkcjonalną u pacjentów z uszkodzeniem w centralnym i obwodowym systemie nerwowym.”

W dniu 19 marca 2022 roku, w godzinach 09.00-15.00 w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego KIF w Szczecinie przy Placu Hołdu Pruskiego 9 (biurowiec Maris), odbyło się spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Tematem spotkania było zagadnienie “Porównanie metod inwazyjnych i nieinwazyjnych przy pracy z ręką funkcjonalną u pacjentów z uszkodzeniem w centralnym i obwodowym systemie nerwowym.”  Podczas warsztatów fizjoterapeuci mogli zapoznać się z różnicami struktur i funkcji kończyny górnej w zależności od poziomu uszkodzenia oraz z rodzajami terapii w jej obszarze.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa zachodniopomorskiego, zaś prowadzącą była Agnieszka Ochocińska.

Agendę spotkania umieściliśmy w komunikacie: Spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów ze Szczecina i woj. zachodniopomorskiego. – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Wizyta Wiceprezesa KRF w Oddziale Terenowym Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Szczecinie

22 października 2021 roku Ernest Wiśniewski, Wiceprezes KRF ds. rozwoju, kontaktów międzynarodowych i zarządzania finansami odwiedził nowo otwarte biuro Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, mieszczące się w Szczecinie przy Placu Hołdu Pruskiego 9. Na miejscu spotkał się z nim Grzegorz Zyzek, członek KRF z województwa zachodniopomorskiego pełniący jednocześnie funkcję Koordynatora Wojewódzkiego KRF.