Spotkanie fizjoterapeutów z regionu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie

W dniu 2 grudnia 2022 r. w sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie odbyło się spotkanie fizjoterapeutów z województwa warmińsko-mazurskiego z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF.

To kolejne spotkanie pod nazwą „Twój samorząd dla Ciebie”. Zgromadzonych gości przywitała Agnieszka Krawętkowska, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa warmińsko-mazurskiego, a dr Tomasz Dybek przedstawił sprawozdanie z pierwszych 100 dni aktywności Prezydium KRF II kadencji, bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz kierunki rozwoju naszego samorządu.

W spotkaniu wzięli również udział:

 • Marzena Zielińska i Agnieszka Domurad członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. warmińsko-mazurskiego:
 • Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego oraz
 • Weronika Krzepkowska, Starszy Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej KIF.

Weronika Krzepkowska zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy Izby – „FIZJA”. Dzięki niemu 20 tysięcy fizjoterapeutów posiadających PWZFz będzie mogło poszerzać wiedzę i odkrywać nowe kierunki rozwoju zawodowego. Temat ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Spotkanie podsumowała dyskusja i pytania gości.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.

Następne spotkanie odbędzie się Spotkanie z fizjoterapeutami z woj. kujawsko-pomorskiego: 7 grudnia 2022 r., godz. 17.00. – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Inauguracja roku akademickiego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

W sobotę 8 października Olsztyńska Szkoła Wyższa zainaugurowała rok akademicki 2022/2023. Uroczystość połączona była z jubileuszem 25-lecia uczelni i odbyła się w Muzeum Warmii i Mazur, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Program ceremonii był bardzo bogaty:

 • uroczystość otworzyła dr Agnieszka Górska – JM Rektor OSW, która w przemówieniu inauguracyjnym podsumowała 25-letnią działalność uczelni oraz przedstawiła wizję szkoły nowoczesnej, idącej z duchem czasu, otwartej na świat, której misja polega na stałym rozwoju i nieustannym dbaniu o wiedzę.
 • Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński wyraził swoje uznanie dla władz, wykładowców i pracowników uczelni, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do jej sukcesu, rozumianego również jako sukces całego regionu.
 • Wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk skierowała serdeczne wyrazy uznania dla pracy i działalności całej społeczności akademickiej. W imieniu swoim i Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza podziękowała za otwartość oraz współpracę edukacyjną między uczelnią i miastem.
 • Poseł Paweł Papke podziękował za przyjęcie do grona pedagogicznego, wyraził słowa uznania dla dotychczasowej działalności uczelni i życzył studentom udanego roku.
 • jednym z punktów programu było wręczenie odznak honorowych osobom zasłużonym dla Warmii i Mazur.
 • medal za rzetelną pracę zawodową, działalność społeczną oraz działania na rzecz województwa odebrał prof. dr hab. Bartosz Molik – „dobry duch” naszego regionu i polskiej fizjoterapii.
 • decyzją Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój nauki odznaczono JM Rektor dr Agnieszkę Górską
 • wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz nagrody Rektorskie dla zasłużonych pracowników uczelni.
 • uroczystość dopełnił wykład o przyszłości Polski w Europie i na Świecie prof. dr hab. Danuty Hübner – członka Parlamentu Europejskiego oraz mini-recital olsztyńskiego Chóru „Bel Canto”

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała podczas tej uroczystości Agnieszka Domurad – Członek KRF z województwa warmińsko-mazurskiego. Jako regionalna przedstawicielka samorządu w imieniu Prezesa KRF dr Tomasza Dybka odczytała i przekazała na ręce Pani Rektor list gratulacyjny, a także, korzystając z okazji, skierowała kilka ciepłych słów od siebie do studentów fizjoterapii.

Poniżej prezentujemy fotogalerię z inauguracji.

KIF edukuje samorządy w kwestii rehabilitacji pacjentów po COVID-19

Krajowa Izba Fizjoterapeutów kontynuuje akcję edukacyjną w środowisku samorządowców na temat rehabilitacji pacjentów po przebytym COVID-19. Podczas „Hybrydowego Seminarium Szkoleniowego, dotyczącego zakażeń wirusowych w dobie pandemii COVID-19”, które odbyło się w Olsztynie w dniach 16 i 17 września, KIF zachęcała do wykorzystania umiejętności i doświadczenia fizjoterapeutów w samorządowych programach polityki zdrowotnej

Pandemia COVID-19 wymusza na samorządach zmianę dotychczasowej strategii działania również w obszarze ochrony zdrowia. Ogranicza możliwości finansowe, zmienia naszą codzienność, stawia ogromne wyzwania w każdej dziedzinie. Bardzo ważnym i aktualnym aspektem jest szczególne zabezpieczenie potrzeb osób z grup ryzyka związanych z pandemią COVID-19, a także przywracanie do zdrowia pacjentów po przebytej infekcji SARS-COV-2.

Samorząd terytorialny jest dla fizjoterapeutów naturalnym sprzymierzeńcem w działaniach mających na celu utrzymanie jak najwyższej sprawności mieszkańców (tych zdrowych oraz pacjentów). Niezmiernie istotne jest propagowanie w środowiskach lokalnych efektywnych rozwiązań, uwzględniających nowe możliwości współpracy z fizjoterapeutami oraz praktykami fizjoterapeutycznymi, a także modelowe programy obejmujące rehabilitację pacjentów po COVID-19. Okazją do dyskusji było hybrydowe seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich wraz ze Stowarzyszeniem CEESTAHC w Olsztynie w dniach 16-17 września 2021 roku.

Podczas spotkania Paweł Adamkiewicz – Wiceprezes KRF ds. Promocji Zawodu i gabinetów prywatnych, omówił wyzwania dla polityki zdrowotnej, również lokalnej, jakie niesie ze sobą rosnąca liczba ozdrowieńców z powikłaniami po przebyciu zakażenia COVID-19 oraz możliwe rozwiązania (programy polityki zdrowotnej) z wykorzystaniem praktyk fizjoterapeutycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej w aplikacji Finezjo. Zaprezentowano również bezpłatne projekty multimedialne przygotowane przez KIF specjalnie z myślą o pacjentach dotkniętych chorobą wywołaną przez wirusa SARS-COV-2 lub bezczynnością wynikającą z ograniczeń aktywności takich jak:

Samorządy mogą bezpłatnie skorzystać z tych programów i rozpowszechniać je w społecznościach za pośrednictwem lokalnych mediów, platform społecznościowych oraz szeroko rozumianego internetu.

Wydarzenie okazało się sukcesem frekwencyjnym – bezpośrednio w spotkaniu uczestniczyło stacjonarnie 35 przedstawicieli samorządów, a poprzez platformę on-line – kolejnych 30.

Wykłady kliniczne dostępne będą na stronie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz Stowarzyszenia CEESTAHC.

hybrydowewarsztaty_SZMP_20210916_17_Olsztyn_agenda

Ważny komunikat Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ w sprawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w piśmie z dnia 11 grudnia 2019 informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 wystawianie, potwierdzanie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będzie możliwe tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu eZWM.

Dodatkowo Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ zaplanował szkolenia dotyczące tego tematu odbędą się one 17,19 i 20 grudnia 2019. Zaproszenia w tej sprawie zostały wysłane przez portal SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji). Zachęcamy do zapoznania się z pismem – skan poniżej.