Na Mazowszu ruszają specjalistyczne szkolenia dla fizjoterapeutów, finansowane ze środków unijnych pozyskanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów – dr hab. Maciej Krawczyk – w dniu 26.07.2019 roku otworzył w Warszawie szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 26-28 lipca 2019 roku 26 uczestniczek i uczestników z całego kraju rozpoczęło udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”. Już za tydzień przystąpią oni do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podnosi kompetencje fizjoterapeutów i fizjoterapeutek w województwie lubelskim

W dniach 13-14.07.2019 roku odbył się I zjazd drugiego modułu szkolenia z zakresu „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”, który stanowi kontynuację zajęć rozpoczętych 13.06.2019 r. w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. Uczestniczki i uczestnicy zgłębiali wiedzę i nabywali umiejętności z zakresu fizjoterapii ortopedycznej. Zajęcia miały charakter praktyczny, a fizjoterapeutki i fizjoterapeuci podnosili kompetencje z wybranych technik fizjoterapeutycznych. Jak widać na załączonych zdjęciach, wykładowcy dr Michał Ginszt oraz mgr Agnieszka Ludwinek, przyciągnęli uwagę zebranych, którzy z zaciekawieniem poznawali prezentowane metody i techniki pracy z pacjentem.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podnosi kompetencje fizjoterapeutów i fizjoterapeutek w województwie pomorskim

W dniu 12 lipca 2019 roku rozpoczęło się drugie z dwudziestu zaplanowanych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 12-14 lipca 2019 roku 26 uczestniczek/ków z całego kraju rozpoczęło udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”, a już za tydzień przystąpią do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej”. Szkolenie jest realizowane w Gdańsku.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu

Ruszyły szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe fizjoterapeutów – 13.06 Lublin

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” – umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00

W dniu 13.06.2019 roku rozpoczęło się pierwsze z dwudziestu szkoleń, zaplanowanych w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 13-16 czerwca 2019 roku 26 uczestniczek i uczestników podnosi swoje kompetencje z obszaru „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”, a już w lipcu przystąpią do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”. Szkolenie jest prowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, który jednocześnie jest Partnerem projektu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkolenia.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu