PL

XV Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej – „Stomatologia interdyscyplinarna”

XV Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej – „Stomatologia interdyscyplinarna”

23-25.05.2024 r., Międzyzdroje

Sympozjum wraz z towarzyszącymi wydarzeniami skierowane jest do przedstawicieli środowisk medycznych m.in.: lekarzy, dentystów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, biochemików  oraz studentów i doktorantów pragnących poszerzyć wiedzę i zaprezentować swoje prace. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie a jego zasięg obejmuje terytorium RP oraz naszych sąsiadów.

Sympozjum ma za zadanie:
– Upowszechnianie wiedzy z zakresu wielu dziedzin naukowych w tym: stomatologii, medycyny, fizjoterapii, biofizyki, biochemii, biomechaniki układu ruchowego narządu żucia i narządu ruchu, technologii biomateriałowej oraz psychologii i dietetyki,
– poszukiwanie i promowanie nowych metod diagnozowania, leczenia i rehabilitacji układu stomatognatycznego,
– integrację oraz umożliwienie współpracy uczestnikom.

Tematyka sympozjum dotyczyć będzie: fizykodiagnostyki i fizjoterapii w stomatologii i medycynie; w szczególności:

  • biomateriałów stosowanych we współczesnej medycynie i stomatologii;
  • zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia;
  • biomechaniki układu ruchowego i stomatognatycznego;
  • ortopodologii;
  • nowoczesnej diagnostyki biochemicznej;

Organizatorami XV Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej – ”Stomatologia interdyscyplinarna” oraz VI Konferencji CRANIA „Konsensus w diagnostyce i  fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych”, VI Zachodniopomorskiego Sympozjum Młodych Naukowców, Sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii są:
Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna w Krakowie oraz szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: https://sympozjumfizykstom.wixsite.com/sympozjum/program

Więcej informacji:
[email protected], +48 91 466 16 73, https://sympozjumfizykstom.wixsite.com/sympozjum

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowych prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.