PL

XII Weekend ze SMAkiem

XII Weekend ze SMAkiem

7-8 czerwca 2024 r., Warszawa

W dniach 7-8 czerwca 2023  roku w Warszawie odbędzie się XII Weekend ze SMA-kiem.  To doroczna konferencja dla chorych na rdzeniowy zanik mięśni oraz ich rodzin, organizowana przez Fundację SMA.

Weekend ze SMAkiem organizowany jest od 2013 roku i jest drugim największym w Europie i trzecim największym na świecie dorocznym zjazdem poświęconym rdzeniowemu zanikowi mięśni. W 2024 r. spotkanie odbędzie się w Hotelu Boss w Warszawie.

Konferencja jest poświęcona szerzeniu i wymianie informacji oraz edukacji wśród osób chorych na SMA, kadry medycznej, fizjoterapeutów i urzędników w zakresie m. in. prawidłowej opieki, nowych metod leczenia i zastosowania specjalistycznego sprzętu w rdzeniowym zaniku mięśni.  W konferencji biorą udział rodziny z osobami chorymi na SMA, prelegenci z kraju i zagranicy, lekarze, rehabilitanci, przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz władz. Główna część konferencji będzie transmitowana online.

Więcej informacji na stronie organizatora https://konferencja2024.fsma.pl/

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowych prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.