PL

Współczesne problemy wykonywania zawodów medycznych w kulturze fizycznej

24-25 czerwca 2024 r., Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

W dniach 24-25 czerwca 2024 r. w Chorzowie odbędzie się konferencja „Współczesne problemy wykonywania zawodów medycznych w kulturze fizycznej”. Na wydarzenie zapraszają Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Konferencja zgromadzi wybitnych ekspertów, naukowców oraz praktyków z dziedziny medycyny sportowej, fizjoterapii, prawa medycznego oraz ekonomii zdrowia.

Wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między specjalistami z różnych dziedzin. Udział w wydarzeniu umożliwi nawiązanie cennych kontaktów zawodowych, zapoznanie się z najnowszymi trendami oraz wypracowanie rekomendacji mających na celu poprawę jakości i efektywności wykonywania zawodów medycznych w kulturze fizycznej.

Na program składają się trzy główne panele tematyczne:

PRAWO: aspekty ustrojowe i regulacyjne – omówienie regulacji prawnych dotyczących zawodów medycznych, harmonizacja przepisów z międzynarodowymi standardami oraz dyskusje na temat potrzebnych zmian legislacyjnych,

PRAKTYKA: praktyczne problemy wykonywania zawodów regulowanych – analiza codziennych wyzwań a także wymiana doświadczeń z zakresu fizjoterapii i medycyny sportowej.

EKONOMIA: problemy zarządzania zawodami regulowanymi w kulturze fizycznej – rozważania na temat ekonomicznych aspektów zarządzania jednostkami medycznymi, źródeł finansowania oraz strategii wpływających na rozwój zawodów medycznych.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowych prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Więcej informacji: https://centrumprawakonkurencji.us.edu.pl/zawodymedyczne/