PL

Webinar KIF: Standardy Ochrony Małoletnich w związku z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw – tzw. „ustawa Kamilka”

Zapraszamy na webinar KIF:

22 lipca (poniedziałek) o godz. 20:00; Formuła online

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprasza na webinar pt. „Standardy Ochrony Małoletnich w związku z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw – tzw. „ustawa Kamilka””.

Celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników ze Standardami Ochrony Małoletnich, w związku z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw – tzw. „Ustawa Kamilka”, a także przekazanie wiedzy na temat roli Podmiotu leczniczego w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci. Omówione zostaną przykładowe działania profilaktyczne oraz zasady reagowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka w placówce. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jakie procedury powinny zostać wdrożone w związku z ochroną Małoletnich w Podmiocie leczniczym oraz jak je tworzyć i stosować. Dodatkowo omówione zostaną procedury bezpiecznej rekrutacji personelu. Uczestnicy otrzymają wzorcowe materiały ze Standardami Ochrony Małoletnich i przykładowe wzory procedur.

W trakcie webinaru omówione zostaną:

  1. Ochrona małoletnich w podmiotach leczniczych na gruncie obowiązujących przepisów
  2. Nowelizacja przepisów w 2024 roku – „ustawa Kamilka”
  3. Czym jest Standard Ochrony Małoletnich?
  4. Zasady i procedury
  5. Podmioty odpowiedzialne za wdrożenie
  6. Bezpieczna rekrutacja personelu
  7. Kto może kontrolować Standardy Ochrony Małoletnich?
  8. Konsekwencje niespełnienia obowiązku wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich
  9. Pytania i przykładowe dokumenty

Webinar skierowany jest do fizjoterapeutów posiadających PWZF oraz zainteresowanych zmianami w przepisach związanymi z pracą z pacjentem małoletnim.

Udział w wydarzeniu możliwy jest wyłącznie online po uprzedniej rejestracji za pośrednictwem linku: https://bit.ly/OchronaMałoletnich-webinarKIF

Prowadzący: Gabriela Nowińska – prawnik, specjalizacje: ochrona zdrowia, ochrona danych osobowych, prawo pracy i szkolnictwo wyższe.