PL

Spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Wrocławia oraz woj. dolnośląskiego.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele KRF z województwa dolnośląskiego serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe pt.: „Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy – prowadzenie działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów.”

Prowadzący

Radca Prawny – Jakub Frakowski

Termin: 26 lutego 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:30

Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, w budynku, w którym siedzibę ma Dolnośląski Oddział Terenowy Biura KIF: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 13 (biurowiec ASCO), 50-048 Wrocław.

Warunkiem udziału w warsztacie jest wcześniejsza rejestracja mailowa pod adresem: [email protected] oraz uregulowane należności z tytułu składek członkowskich.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer PWZFz oraz miasto i datę spotkania warsztatowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację mailową. W zajęciach warsztatowych może wziąć udział maksymalnie 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie, czy dana osoba nie zalega z opłacaniem składek.

Na spotkaniu zostaną przedstawione aspekty związane z zakładaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów w ramach praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych.

Program spotkania:

9:00   – Rozpoczęcie

9:15   – Jednoosobowa działalność gospodarczą (praktyczne posługiwanie się platformą CEIDG)

10:00 – Czy fizjoterapeuta może otworzyć spółkę (w jakich okolicznościach jest to konieczne)

10:30 – Podmiot leczniczy, praktyka dla fizjoterapeuty (praktyczne posługiwanie się platformą RPWDL)

11:15 – Przerwa kawowa

11:30 – Różnice w rejestracji podmiotu leczniczego, a praktyki fizjoterapeutycznej (aspekt wymogów i kosztów)

12:00 – Formy praktyk zawodowych fizjoterapeutów

12:30 – Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna

13:00 – Rejestr praktyk fizjoterapeutycznych

13:30 – Przerwa kawowa

14:00 – Konsekwencje braku wpisu lub zmiany danych w rejestrze

14:30 – Różnice w wymogach lokalowych dla praktyk i podmiotów leczniczych

15:00 – Obowiązek Statystyczny i sprawozdawczość dla praktyk zawodowych

15:30 – Kontrola w podmiocie lub praktyce fizjoterapeutycznej (ogólne informacje w jakim zakresie może być przeprowadzona kontrola i kto może kontrolować podmiot lub praktykę)

Spotkania warsztatowe będą prowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS i KRF dotyczącymi zmniejszenia rozprzestrzeniania Covid-19. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 z ważnym tzw. paszportem covidowym.