• 14 maja 2022
  • 09:00
  • Małopolski  Oddział Terenowy Biura KIF: ul. Christo Botewa 14(biurowiec CHB14) 30-798 Kraków

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele KRF z województwa małopolskiego serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe pt.:

„Porównanie metod inwazyjnych i nieinwazyjnych przy pracy nad ręką funkcjonalną u pacjentów z uszkodzeniem w centralnym i obwodowym systemie nerwowym.”

Prowadzący: Mgr Agnieszka Ochocińska.

Termin: 14 maja 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:10

Spotkanie odbędzie się w Krakowie, w budynku, w którym siedzibę ma Małopolski  Oddział Terenowy Biura KIF: ul. Christo Botewa 14(biurowiec CHB14) 30-798 Kraków

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wcześniejsza rejestracja mailowa pod adresem: oddzial.malopolski@kif.info.pl oraz uregulowane należności z tytułu składek członkowskich.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer PWZFz oraz miasto i datę  spotkania warsztatowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację mailową. W zajęciach warsztatowych może wziąć udział maksymalnie 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie, czy dana osoba nie zalega z opłacaniem składek.

Na spotkaniu warsztatowym zostaną przedstawione najnowsze możliwości pracy nad ręką funkcjonalną ze szczególnym uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej lekarz – fizjoterapeuta.

Program spotkania:

9:00 Przywitanie uczestników.

9:15 Wprowadzenie do tematyki ręki funkcjonalnej:

  • Różnice struktury i funkcji kończyny górnej w zależności od poziomu uszkodzenia (teoria).
  • Ocena, badanie kończyny górnej w zakresie ruchomości, czucia, zaburzeń percepcji oraz napięcia mięśniowego (praktyka).

10:15 Spastyczność – przeszkoda czy ułatwienie w pracy nad ręką funkcjonalną:

  • Przedstawienie dokumentacji filmowej kilku wybranych pacjentów oraz próba analizy przez grupę zaistniałego problemu.

11:15 Przerwa kawowa.

11:30 Przestawienie wszystkich możliwych oddziaływań inwazyjnych dla wypracowania ręki funkcjonalnej; zabieg operacyjny przekładania ścięgien, zastosowanie toksyny botulinowej, fenestracja:

  • Jak kwalifikować do poszczególnych zabiegów inwazyjnych?
  • Na czym polega dany zabieg?
  • Jak powinna przebiegać współpraca lekarz – fizjoterapeuta?
  • Jak testować mięśnie, aby uzyskać najlepszy efekt ręki funkcjonalnej?

13:00 Przerwa kawowa.

13:30 Korelacja tułów – kończyna górna (praktyka).

14:00 Sukces w terapii nad ręką funkcjonalną. Liczba powtórzeń, konsekwencja terapii, systematyczne zwiększanie obciążenia:

  • Pomoce ortopedyczne dla ćwiczeń kończyny górnej.

14:50 Sesja pytań i odpowiedzi.

15:10 Zakończenie spotkania.

Spotkania warsztatowe będą prowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS i KRF dotyczącymi zmniejszenia rozprzestrzeniania COVID-19. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 z ważnym tzw. paszportem covidowym.